Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Väskolan är en F-9 skola med 2 paralleller och som har fritidsverksamhet för eleverna som går i F-6. På skolan går ca 520 elever. Gemenskapen på skolan är stor och styrkan ligger i att vi har ett gemensamt fokus på elevernas trygghet, språkutveckling och måluppfyllelse på skolan. För oss är det viktigt att hitta de bästa lösningarna efter elevernas behov. Därmed utvecklar vi våra verksamheter för att möta eleverna på bästa sätt. Vi är nu i behov av ny medarbetare som vill vara med och utveckla Väskolan. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag under läsår 17 18 kommer innebära att du arbetar som resurslärare i åk 1-3. Du kommer tillsammans med kollegor planera, organisera och genomföra undervisning i åk 1-3. Du arbetar som en resurs där du ska kunna undervisa och planera tillsammans med klasslärarna i årskurs 1-3 med fokus på ämnena SV, Ma, En. Inför läsår 18 19 kommer du sedan ha ett klassläraransvar. På skolan arbetar vi i arbetslag som är uppdelade i de olika parallellerna, totalt 7 st. Du kommer tillhöra ett av arbetslagen för F-3. I klassen arbetar du tillsammans med en lärare i fritidshem, specialpedagog och klasslärare.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-3 i minst 5 ämnen i grundskolan. Du ska ha erfarenhet av arbete i grundskolan, har du erfarenhet av arbete som lärare på lågstadiet är det meriterande. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleven i att hantera konflikter som uppstår.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du ska kunna förstå samt ha en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor
Tillsvidare på heltid med placering på Väskolan. Tillträde senast 2017-08-15 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag
2017-08-21. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. 

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Emma Niklasson på tfn 044-13 40 60.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/722
Kontakt
  • Emma Niklasson, rektor, 0733-13 40 60
Facklig företrädare
  • Anneke Olsson, LR, 044-134112
  • Christina Henriksson LF , 044-134112
Publicerat 2017-08-07
Sista ansökningsdag 2017-08-21

返回职位空缺页面