Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Fjälkinge och Kiabyskola är två skolor strax utanför  Kristianstad. Kiaby skola är en byskola och Fjälkinge skola är en F-9 skola med fotbollsprofil. Vi blir fler och fler elever och är glada över att så många vill gå på våra skolor. Vi vill nu stärka skolans elevhälsa och satsa ännu mer på det främjande och förebyggande arbetet.

Som Specialpedagog hos oss kommer du att ingå i ett team med kurator, skolsköterska och 3 specialpedagoger. Skolorna har under de senaste åren satsat på utvecklingsarbete i ämnena svenska och matematik. Nu vill vi fortsätta detta arbete med ytterligare förstärkning  i både ämnena och helhetstänket på skolorna. Vi söker dig som vill arbeta i ett team med ett helhetstänk kring eleverna där du får möjlighet att vara med och utveckla.

Arbetsuppgifter

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du som specialpedagog handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärning. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. På ett lösningsfokuserat sätt skapar du en kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön och utvecklar alternativa lärmiljöer samt lärverktyg. I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar. Arbetet leder och organiserar du så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt. Du utövar ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har specialpedagogexamen och lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurserna F-6 eller 7-9 inom grundskolan. Du har erfarenhet från handledning och tre års väl vitsordat arbete som lärare eller förskollärare. Körkort är ett krav.

Du är bra på att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd och har kunskap om att anpassa arbetsmetoder till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning. Självklart kan du arbeta utifrån rådande styrdokument, systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. Du kan hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg och är bra på att dokumentera strukturerat och med god kvalitet.

   

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 2018-08-14. Du kommer att arbeta både i Fjälkinge och Kiaby. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och lärarlegitimation.

Sista ansökningsdag är 2018-05-24.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Ola Axelsson 0733-13 66 72.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/384
Kontakt
  • Ola Axelsson, 0733-13 66 72
Facklig företrädare
  • Anja Nilsson, SACO , 044-13 24 83
  • Maria Larsson , TCO, 044-13 66 75
Publicerat 2018-05-03
Sista ansökningsdag 2018-05-24

Zurück zu Stellenangeboten