Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Nu söker vi en lärare i svenska till Sånnaskolan! Sånnaskolan är F-9-skolan med varm och vänlig atmosfär där elever och personal trivs och elevernas måluppfyllelse är hög. Sånnaskolans vision är - Här känner eleverna sig trygga och arbetar med engagemang och har en lust och nyfikenhet för att lära. På Sånnaskolans högstadie finns ca 230 elever. På schemat har eleverna två arbetspass i veckan, vilka de själva planerar och där de ges möjlighet till att fördjupa sig inom olika ämnen. På skolan har vi ett åldershomogent spår och ett åldersblandat montessorispår – Åhus Montessoriskola och skolans olika inriktningar inspirerar varandra.

Vi är stolta över våra ungdomar och vi har ett härligt klimat bland eleverna på skolan. Det kollegiala lärandet ser vi som en självklarhet på skolan då arbetet bedrivs i arbetslag och ämneslag med kollegialt lärande, samplanering och sambedömning i fokus.

Vi står också inför spännande utmaningar i framtiden då Åhus två högstadieskolor ska slås ihop till en från och med 2020. Arbetet med att skapa en skola sker i samråd med pedagoger och rektorer, det vill säga att de pedagogiska behoven står i fokus. Vi ser ljust på framtiden och det kollegiala samarbetet kommer att bli ännu starkare då varje ämnesgrupp utvidgas med fler kollegor.

Arbetsuppgifter


Inför kommande läsår innebär tjänsten undervisning i årskurserna 7-9 i svenska. Utifrån sökandes behörighet kommer tjänsten att kompletteras med undervisning i ytterligare ämne. Det ingår också ett delat mentorskap för en klass. 

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Du har god förmåga att använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera och rapportera samt kunna integrera digital teknik i undervisningen.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer


Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i svenska samt ytterligare ett ämne i grundskolan. Lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i spanska, idrott eller annat kärnämne är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Du bör kunna förstå och ha en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor


Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2018-08-14. Din placering är Sånnaskolan i Åhus. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2018-06-08.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Svensson, rektor på telefon 0733-134651.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/453
Kontakt
  • Marcus Svensson, rektor, 0733-13 46 51
Facklig företrädare
  • Linus Nilsson Rosenblad, Lärarförbundet, 044-13 46 67 eller 044-13 46 59
  • Anna Nilsson, Lärarnas Riksförbund, 044-13 46 67 eller 044-13 46 59
Publicerat 2018-05-25
Sista ansökningsdag 2018-06-08

Zurück zu Stellenangeboten