Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Önnestad skola är en F-9 skola som präglas av ett holistiskt synsätt gentemot eleverna och goda relationer mellan personal, elever och hemmen. På skolan går cirka 330 elever. På F-3 delen är fritidshem organiserat och skolan har åldershomogena klasser hela vägen. Medarbetarna på skolan har hög kompetens och är engagerade i varje individs målsättning och förutsättningar. Arbetet på skolan utgår från arbetslagen som förstelärare på skolan leder men där vi också arbetar utifrån en helhetssyn och en Vi-känsla som ska bidra till ett tryggt arbetsklimat och en god känsla för medarbetare och elever när man kommer till skolan.

På skolan har lärare sina egna klassrum för att stärka ledarskapet och även möjligheten att skapa den lärmiljö läraren vill ha till olika arbetsområden. I tjänsten kommer du precis som vissa andra lärare att ha en delad tjänst med undervisning på annan skola i området. Du kommer att ha en dag som innebär förflyttning mellan Önnestad och Vä och sedan har du hela dagar på varje skola. Du kommer att tillsammans med en annan lärare också att vara mentor för en årskurs 7 till hösten. Vi kommer också till hösten att både på mellan- och högstadiet inleda ett utvecklingsarbete med kollegialt lärande för att utveckla den formativa bedömningen primärt men det arbetet kommer också förhoppningsvis att generera fler positiva saker för personal och elever på skolan.

Arbetsuppgifter


Du kommer att bedriva undervisning i bild på Önnestad skola och Väskolan. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer


Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-9 i ämnet bild i grundskolan. Har du erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan anses det meriterande. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt ha förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du bör ha en helhetssyn på skolans verksamhet samt förstå hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2018-08-14. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. 

Sista ansökningsdag:
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju och att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast. Annonsen visas längst till och med 2018-06-04.


Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Erik Tirén Törnblom på telefon 0733-134406.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/407
Kontakt
  • Erik Tirén Törnblom, rektor, 0733-134406
Facklig företrädare
  • Ola Cedergren, lärarnas riksförbund, 044-13 44 19
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-04

Tilbage til Ledige stillinger