Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Resursskolan vänder sig till elever som har särskilda behov av anpassning och som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Nu söker vi dig som vill arbeta som specialpedagog hos oss inom resursskolan. Vi arbetar med elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resursskolans är en del av den ordinarie grundskolan och uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som grundskolor i övrigt. Inom resursskolan är vi mycket personal och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Ambitionen är att eleven ska utvecklas och ges individuella förutsättningar för att nå upp till målen och kunna återvända till en ordinarie skola.

För ytterligare information om resursskolan vänligen besök vår hemsida här

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget som specialpedagog på Resursskolan är att ansvara för elevernas välmående samt handledning och stöd. Du bidrar inom ramen för skolans uppdrag med din kompetens. I ditt arbete har du regelbundna samtal utefter behov med elever och vårdnadshavare. Du samarbetar med dina arbetskollegor inom hela resursskolans verksamhet och bidrar i interaktion med andra till att utveckla verksamheten. På ett lösningsfokuserat sätt skapar du en kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärning. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön och utvecklar alternativa lärmiljöer samt lärverktyg. I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar. Arbetet leder och organiserar du så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Du utövar ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har specialpedagogexamen och lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i grundskolan. Du har erfarenhet från handledning och tre års väl vitsordat arbete som lärare eller förskollärare.

Du är bra på att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd och har kunskap om att anpassa arbetsmetoder till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg. Självklart kan du arbeta utifrån rådande styrdokument, systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 2018-09-13. Placering är på resursskolan i Kristianstad. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och lärarlegitimation.

Sista ansökningsdag är 2018-06-11.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Monika Czech på tfn 0733-13 48 30.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/367
Kontakt
  • Monika Czech, 0733-134830
Facklig företrädare
  • Eva Ekblad Johansson, Lärarförbundet , 0733-58 28 63
  • Niklas Johansson, LR, 044-309 18 34
Publicerat 2018-05-29
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Return to job vacancies