Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Öllsjöskolan bedriver undervisning i F-9 och skolbarnomsorg för barn i åk F-6. Vi arbetar i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. I arbetslagen F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i 7-9 finns verksamhet i elevcaféet. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan.

På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi når höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med betydelsen av formativ bedömning och elevens delaktighet bland annat genom elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en Vi-känsla för hela skolan.

Barnen och eleverna inspireras och motiveras via upplevelser, laborativt arbete och ämnesintegrerad undervisning i både ute - och innemiljö. I fritidshemmen erbjuder vi en meningsfull och stimulerande verksamhet som bidrar till lärande och utveckling.

Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!

Arbetsuppgifter

Ditt grunduppdrag är läraruppdrag i årskurs 7-9, medan du i ditt försteläraruppdrag ska arbeta med hela skolan med fokus inom olika utvecklingsområden så som språkutveckling, läslyftet, formativ bedömning och anpassningar för enskilda elever,

-Du ska ha fokus på inlärningsmiljön
-Du ska vara beredd att handleda enskild personal - i första hand inom ditt uppdrag men också inom andra frågor.
-Du ska vara delaktig och tillsammans med ledningen driva verksamhetens kvalitetsarbete
-Du ska vara en förebild både i teori och praktik
-Du ska driva samarbete och utvecklingsarbete tillsammans med andra skolor och skolformer
-Du är beredd att ta ett stort ansvar för uppdraget och detalj utforma det i dialog med rektorer, arbetslagsledare och övriga förstelärare på skolan.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 6-9 i ämnena tyska samt engelska eller svenska i grundskolan. Vidare ska du genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet.

Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. I din roll krävs en mycket god pedagogisk kompetens samt en förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Du vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön och därigenom hitta nya vägar till förbättrade elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur verksamheten kan utveckla värdegrundsarbetet.

För att lyckas i din roll krävs att du är empatisk och lyhörd. Egenskaper som god samarbetsförmåga och att du är strukturerad och tydlig krävs. Vidare är du även självgående och flexibel.

 

Anställningsvillkor


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Öllsjöskolan och med tillträde 2019-01-10. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Linus Pålsson på telefon 044-13 41 50.

Sista ansökningsdag är 2018-10-29.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/750
Kontakt
  • Linus Pålsson, rektor, 044-13 41 50
Facklig företrädare
  • Anita Persson, LF, 044-13 41 34
  • Rickard Håkansson, LR, 0738-53 28 15
Publicerat 2018-10-08
Sista ansökningsdag 2018-10-29

Return to job vacancies