Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Rönnowskolan är en F-9 med 570 elever fördelade på 20 klasser. På skolan finns 280 elever inskrivna i fritidshem fördelade på sex avdelningar och en fritidsklubb för åk 4-6. Två rektorer, en för F-3 och fritidshem och en för åk 4-9 leder skolans arbete.

På skolan och fritidshemmen arbetar vi för en trygg miljö och för ökad måluppfyllelse genom att erbjuda strukturerad undervisning där vi integrerar kunskaper i olika former både under skoltid och på fritidshemstid. Det kollegialt lärande och samplanering är ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet på hela skolan. 

Från och med höstterminen 2020 kommer du tillsammans med dina kollegor på Sånnaskolans lågstadie starta Nya Sånnaskolan. Den nya skolan byggs i samråd med pedagoger och rektorer. De pedagogiska behoven står i fokus både när det gäller lokaler och utemiljö.

Arbetsuppgifter


Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning som resurs i skolan. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

Kvalifikationer


Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem eller högskoleexamen som är avsedd för arbete som fritidspedagog. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som lärare i fritidshem eller har erfarenhet från pedagogisk verksamhet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Kunskap och intresse kring olika kulturer är önskvärt.

Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation. Förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig samt kunna välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs även det i arbetet. Det är en fördel om du har god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd och har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan. Du behöver ha möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, både öppna och stänga fritidshemmet.

Anställningsvillkor


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Din placering är Rönnowskolan. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Charlotta Jeppsson på telefon 0733-13 47 02. 

Sista ansökningsdag är 2018-10-28.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/775
Kontakt
  • Charlotta Jeppsson, rektor, 0733-13 47 02
Facklig företrädare
  • Ingrid Nilsson, LF, 044-13 47 23
Publicerat 2018-10-10
Sista ansökningsdag 2018-10-28

Return to job vacancies