Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 83 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är närmre 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker dig som vill arbeta som lärarvikarie på Väskolan. Du vikarierar för skolans ordinarie lärare vid deras frånvaro.

Väskolan är en F-9 skola som är uppdelad i 2 spår och som i har fritidsverksamhet för eleverna i åk F-6. På skolan går ca 500 elever. Gemenskapen på skolan är stor och styrkan ligger i att vi har ett gemensamt fokus på elevernas trygghet, språkutveckling och måluppfyllelse på skolan. För oss är det viktigt att hitta de bästa lösningarna efter elevernas behov. Därmed utvecklar vi våra verksamheter för att möta eleverna på bästa sätt.

Vi är nu i behov av nya medarbetare som vill vara med och utveckla Väskolan.

Välkommen med Din ansökan!

Arbetsuppgifter
Du ska arbeta som lärarvikarie på skolan och vikariera vid ordinarie lärares frånvaro. Du ska vara beredd att arbeta i alla klasser från åk F-9 samt i skolans fritidsverksamhet. Öppning och stängning av fritidshem kan förekomma.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i minst 2 ämnen i grundskolan. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som lärare i grundskolan.

Du har förmåga att skapa en lärande lektion där det finns både arbetsro och lust att lära och kan utifrån målen strukturera och organisera arbetet samt kommunicera detta på ett tydligt sätt så eleverna vet vad som förväntas samt har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Vidare kan du anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

Du har god förmåga att använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera och rapportera samt kunna integrera digital teknik i undervisningen. Du kan analysera och dokumentera elevernas förmågor och kunskaper och använda omvärlden, ungdomskultur och aktuell forskning i undervisningen. Förmåga att kritiskt analysera det egna och arbetsgruppens arbete för en ständig utveckling är meriterande.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är trygg i dig själv med god självinsikt och är trygg i ditt pedagogiska ledarskap. Arbetet kräver att du är flexibel och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer såväl inom som utom skolan. Du är engagerad och entusiastisk  med ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden men du har även förståelse för och en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad i kommunen.

Anställningsvillkor
Vikariat, 75% med placering Väskolan med tillträde enligt överenskommelse. Varaktighet fram till 17-12-21.

Sista ansökningsdag Då vi har behov av att tillsätta vakansen inom kort tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2017-09-29 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

 
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Till din ansökan ska du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulf Nilsson, rektor på tfn 0733-13 41 01 eller Emma Niklasson, rektor på tfn 0733-13 40 60.

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_3_6
Anställningens omfattning Deltid
Anställningen avslutas 2016-06-19
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/656
Kontakt
  • Emma Niklasson, rektor, 0733-13 40 60
  • Ulf Nilsson, rektor, 0733-13 41 01
Facklig företrädare
  • Christina Henriksson, LF, 0733-13 41 48
  • Anneke Olsson, LR, 044-13 41 12
  • Maria Wahlund, LR, 044-13 41 123
Publicerat 2017-08-11
Sista ansökningsdag 2017-09-13

Wróć do ofert pracy