Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Är du skolans bästa lärare i fritidshem?
Vi utmanar dig att vara med och utveckla kommunens nya fokusskolor. Det innebär att du får vara del i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Du ingår i ett starkt team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och professionellt stöd. Satsningen följs av forskare.

Centralskolan är en mångkulturell F-6 skola som ligger i centrala Kristianstad. Skolan nås lätt via tåg eller buss då det är gångavstånd till stationen. Skolan har ca 280 elever, fritidsverksamhet samt förberedelseklass där våra nyanlända elever går.
Centralskolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som träffas varje vecka. Vår skolsköterska arbetar heltid på Centralskolan liksom vår kurator.
Skolan har utökad bemanning med extra satsning på bibliotekstjänsten, socialrådgivare, 2 förstelärare i verksamheten samt 2 rektorer.

Inför läsåret 17/18 söker vi en förstelärare i fritidshem som tillsammans med övriga 2 förstelärare och rektorer skall driva skolans utveckling framåt.

Vi bygger inför hösten upp en organisation där vi siktar mot att arbeta i små klasser med två lärare per klass. Skolan har lärare i samtliga praktisk estetiska ämnen i åk 1-6, vilka avlastar ordinarie klasslärare i undervisningen. Rastaktiviteter bedrivs av skolans fritidspedagoger som även har huvudansvar för skolans värdegrundsarbete med en tydlighet i målet ”trygghet och studiero” för att öka måluppfyllelsen på skolan.

Inför läsåret 17/18 erbjuder vi tjänst på Centralskolan som förstelärare i fritidshem. Du kommer att ha möjlighet att vara delaktig och påverka tjänstens upplägg utifrån verksamhetens behov.

Här ges möjlighet till kreativa lösningar och nyskapande utifrån kompetens och intresse.

Drivs du av utmaning och utveckling? Vill du vara med oss i vår satsning inför nästa läsår?

Välkommen med din ansökan till Centralskolan.


Arbetsuppgifter
Vara en del av förstelärargruppen på Centralskolan och tillsammans med övriga förstelärare systematiskt arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i ett synsätt som omfattar elevens hela dag. Ha ett särskilt uppdrag i att utveckla skolans värdegrundsarbete, kvaliteten på fritidshemmet och rastverksamheten i nära samarbete med kolleger, förstelärare, socialrådgivare och rektorer.

Ditt grunduppdrag är lärare i fritidshem , medan du i ditt försteläraruppdrag ska arbeta med hela fritidshemmet med fokus inom olika utvecklingsområden såsom

- handleda andra pedagoger och vara rektors stöd i pedagogiska och didaktiska utvecklingsfrågor
- arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckla ett nära samarbete med skolverksamheten
- utveckla uteverksamhet och rastverksamhet
- utveckla det kollegiala lärande
- utveckla värdegrundsarbetet och konflikthanteringen
- bidra till den allmändidaktiska undervisningen

Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor på en av våra fritidshemsavdelningar och där ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Under skoldagen ansvarar du tillsammans med övriga kollegor i fritidshemsverksamheten för att bedriva strukturerade aktiviteter på rasterna samt värdegrundsarbetet på skolan. I ditt försteläraruppdrag kommer du att ansvara för att leda utvecklingsarbetet på fritids tillsammans med skolan utvecklingsgrupp som består av förstelärare och rektorer.

Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem.

Vidare ska du genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och innehar gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i. I din roll krävs en mycket god pedagogisk kompetens samt en förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Dina goda IT och IKT kunskaper kommer väl till pass i arbetet. Du vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön och därigenom hitta nya vägar till förbättrande elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med föräldrasamverkan.

Som person är du empatisk, självgående, strukturerad och tydlig.

Anställningsvillkor
I grunden har du en tillsvidareanställning på heltid som lärare i fritidshem och uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat från och med 2017-08-15 fram till 2019-06-20. Eftersom arbetet med fokusskola är ett projekt väljer man i kommunen att göra detta uppdrag tidsbegränsat, för att kunna utvärdera effekten av uppdraget.

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag 2017-08-17. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. 

Till din ansökan skall du bifoga För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Å De Geer, rektor, 0733-13 46 77.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/612
Kontakt
  • Ulrika Å De Geer, rektor, 0733-13 46 77
Facklig företrädare
  • Martin Nilsson, LR , 0733-83 38 33
  • Ulrika Axen Tammo, LF, 0738-53 22 96
Publicerat 2017-07-07
Sista ansökningsdag 2017-08-25

Tillbaka till lediga jobb