Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Familjehuset Näsby är en samverkan mellan region och kommun där olika yrkesgrupper samarbetar mot ett gemensamt mål. Regionen står för barn och mödrahälsovård och kommunen står för öppen förskola samt social rådgivning. Familjehusets vision är att utifrån hela familjen och varje familjemedlems behov främja barnens och föräldrarnas hälsa och gemenskap i området. Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna, samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap och stöd i föräldrarollen. Den öppna förskolan ska vara trygg, rolig och stimulerande för barnen och ta tillvara deras nyfikenhet och lust till att lära. Lek och skapande ska ges stort utrymme. Verksamheten ska utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. Samarbete med övrig personal på Familjehuset är en viktig uppgift då arbetet sker i team runt familjen. Kontakt med övriga förskolor i området ingår i arbetet.

En av förskollärarna har fått en annan tjänst i området och vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med vår andra förskollärare.

Arbetsuppgifter
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete en-skilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer
Du ska ha förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Har du utbildning i ICDP anses det meriterande. Du ska ha erfarenhet av arbete som förskollärare och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med människor från andra kulturer. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.


Anställningsvillkor

Tillsvidare på heltid med placering på Familjehusets Öppna förskola, Näsby. Tillträde 2017-08-28 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag
2017-08-15

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Emma Lindell på tfn 0733-134346 under veckorna 27 och 33.  Under vecka 28 nås Ing-Marie Nilsson, förskollärare Öppna förskolan på tfn 044-136130.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/649
Kontakt
  • Emma Lindell, förskolechef, v 27 och 33, 0733-13 43 46
  • Ing-Marie Nilsson, förskollärare, v 28, 044-136130
Facklig företrädare
  • Caroline Fredriksson, Lärarförbundet, 0733-134345
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb