Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Är du skolans bästa lärare? Vi utmanar dig att vara med och utveckla kommunens nya fokusskolor. Det innebär att du får vara del i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Du ingår i ett starkt team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och professionellt stöd. Satsningen följs av forskare. 

Helgedalskolan är en F-6 skola som är uppdelad i 2 spår och som har fritidsverksamhet för eleverna i åk F-6. På skolan går ca 260 elever. Vi är en av kommunens tre fokusskolor och vi arbetar för att skapa en trygg och lugn lärandemiljö för eleverna. Vi arbetar alltid med eleverna bästa som utgångspunkt och försöker hitta individuella lösningar som fungerar för alla parter. Fokusskolesatsningen har som mål att öka elevernas måluppfyllelse och vi hoppas att du känner dig manad att vara med och utveckla detta. På skolan finns även andra kompetenser som skolsköterska, kurator, lågstadiesatsning, stöd i svenska som andraspråk, språkstöd, socialrådgivare, pedagog med fokus på elevernas sociala situation.

Arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik, NO, svenska, SO och/eller engelska i åk 4-6. Du kommer att vara mentor för en klass/ev dela mentorskapet med annan pedagog. Du är en del av det arbetslag som finns för åk 4-6. 

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena ma, NO, svenska, SO och/eller engelska i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Du bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt ha förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du bör ha en helhetssyn på skolans verksamhet och förstå hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Helgedalskolan. Tillträde 2017-08-15 eller efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2017-08-25 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.


När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Till din ansökan ska du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Carina Lindell på tfn 044-135864.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/728
Kontakt
  • Carina Lindell, rektor, 0733-13 58 64
Facklig företrädare
  • Annika Dahl Persson, Lärarförbundet, 044-134038
  • Katarina Hjalmarsson, Lärarnas Riksförbund, 044-135864
Publicerat 2017-08-11
Sista ansökningsdag 2017-08-25

Tillbaka till lediga jobb