Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi utmanar dig att vara med och utveckla en av kommunens fokusskolor. Inför läsåret 2017/2018 satsar vi på att höja kvaliteten genom att öka andelen högskoleutbildad personal i skolan. Vi renodlar och tydliggör uppdragen, med målsättning att höja elevernas måluppfyllelse och förbättra personalens arbetsmiljö. Du får vara del i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Som fokusskola har vi utökad bemanning och ny personal erbjuds didaktisk handledning både enskilt och i grupp samt samtalsledarutbildning. Satsningen följs av forskare.

Helgedalskolan är en F-6 skola som är uppdelad i 2 spår och som har fritidsverksamhet för eleverna i åk F-6. På skolan går ca 260 elever. Vi är en av kommunens tre fokusskolor och vi arbetar för att skapa en trygg och lugn lärandemiljö för eleverna. Vi arbetar alltid med eleverna bästa som utgångspunkt och försöker hitta individuella lösningar som fungerar för alla parter. Fokusskolesatsningen har som mål att öka elevernas måluppfyllelse och vi hoppas att du känner dig manad att vara med och utveckla detta. På skolan finns även andra kompetenser som skolsköterska, kurator, lågstadiesatsning, stöd i svenska som andraspråk, språkstöd, socialrådgivare, pedagog med fokus på elevernas sociala situation.


Arbetsuppgifter
Vara en del av förstelärargruppen på Helgedalskolan och tillsammans med övriga förstelärare systematiskt arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i ett synsätt som omfattar elevens hela dag. Ha ett särskilt uppdrag i att utveckla skolans värdegrundsarbete, kvaliteten på fritidshemmet och rastverksamheten i nära samarbete med kolleger, förstelärare, socialrådgivare och rektorer.

Ditt grunduppdrag är lärare i fritidshem, medan du i ditt försteläraruppdrag ska arbeta med hela fritidshemmet med fokus inom olika utvecklingsområden såsom

- handleda andra pedagoger och vara rektors stöd i pedagogiska och didaktiska utvecklingsfrågor
- arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckla ett nära samarbete med skolverksamheten
- utveckla uteverksamhet och rastverksamhet
- utveckla det kollegiala lärande
- utveckla värdegrundsarbetet och konflikthanteringen
- bidra till den allmändidaktiska undervisningen

Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor på en av våra fritidshemsavdelningar och där ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Under skoldagen ansvarar du tillsammans med övriga kollegor i fritidshemsverksamheten för att bedriva strukturerade aktiviteter på rasterna samt värdegrundsarbetet på skolan. I ditt försteläraruppdrag kommer du att ansvara för att leda utvecklingsarbetet på fritids tillsammans med skolan utvecklingsgrupp som består av förstelärare och rektorer.

Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem.

Vidare ska du genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och innehar gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i. I din roll krävs en mycket god pedagogisk kompetens samt en förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Du vill hela tiden utveckla dig själv och lärmiljön och därigenom hitta nya vägar till förbättrande elevresultat.

Vidare har du goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor. Du har även kunskaper kring hur värdegrundsarbetet kan utvecklas.

Som person är du empatisk, självgående, strukturerad och tydlig.

Anställningsvillkor
 I grunden har du en tillsvidareanställning på heltid som lärare i fritidshem och uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat från och med 2017-08-15 fram till 2019-06-20. Eftersom arbetet med fokusskola är ett projekt väljer man i kommunen att göra detta uppdrag tidsbegränsat, för att kunna utvärdera effekten av uppdraget.

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag 2017-08-25. 

Till din ansökan ska du bifoga För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carina Lindell, rektor, 0733-13 58 64 .

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/729
Kontakt
  • Carina Lindell, rektor, 0733-13 58 64
Facklig företrädare
  • Annika Dahl Persson, Läraranas Riksförbund, 044-134038
  • Lena Winberg, Lärarförbundet, 044-134038
Publicerat 2017-08-11
Sista ansökningsdag 2017-08-25

Tillbaka till lediga jobb