Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vid skolområde norras skolor ser vi stora vinster med att tidigt stötta elever med språkstörning och då med fokus på speciellt talsvårigheter. Vi ser att de tidiga insatserna gynnar elevernas fortsatta lärande och språkutveckling. Är du den som brinner för elever i årskurs F-9 som behöver få stöd i sin talutveckling? Då vill vi uppmana dig till att söka följande tjänst. Vi söker en engagerad (speciallärare med inriktning tal / talpedagog) som kan stötta dessa elever i område norra. Du arbetar med enskilda elever och mindre grupper av elever på skolorna i området och har nära kontakt med lärare, förskollärare och speciallärare/specialpedagogerna på skolorna som träffar eleverna dagligen. Skapa framtidsmod tillsammans med oss i område norra!  

Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk-/matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i grundskolan samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling/matematikutveckling. För tjänsten krävs även att du har talpedagogutbildning minst 60hp eller motsvarande.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning av elever med språkstörning.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Du kan kartlägga barns tal-, språk- och kommunikationsförmåga och bistå pedagoger i att upprätta åtgärdsprogram. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring elevens utveckling i vardagen.

Vi förutsätter att du väl känner till och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra.

Goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg och god förmåga att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen krävs. Arbetet kräver att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet samt att du kan använda digital teknik för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Förmåga att planera och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt är en förutsättning.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar. B-körkort krävs för tjänsten.

Anställningsvillkor
Tillsvidare på heltid med placering i skolområde norra. Tillträde enligt överenskommelse.
Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. 

Sista ansökningsdag: 2017-10-20

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Lena Holmer på tfn 0733-135232.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/802
Kontakt
  • Lena Holmer, rektor, 0733-13 52 32
Facklig företrädare
  • Maria Jinnersten, TCO, 0733-136319 maria.jinnersten@utb.kristianstad.se
  • Sabina Ahlkvist, TCO, 0738-532428 sabina.ahlkvist@utb.kristianstad.se
  • Lena Ormblom, SACO, 0709-642422 lena.ormblom@utb.kristianstad.se
Publicerat 2017-09-20
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb