Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vill du arbeta med härliga barn och vuxna? Vill du vara en del av något viktigt? Vill du känna att du gör skillnad? Då ska du söka vår tjänst!

Vår skola, Gamlegårdskolan, är en mångkulturell skola med barn från hela världen. Vi är en skola med 230 elever från F-klass till åk 5 inkl. 3 fritidshem, vi är cirka 40 personal. Vår skola tar även emot nyanlända elever i två förberedelseklasser. Vi finns mitt i det mångkulturella bostadsområdet Gamlegården men kommer fr.o.m. hösten 2019 att tillhöra den nybyggda Lingenässkolan som kommer ligga med naturen som närmsta granne på det vackra Lingenäset. Redan nu arbetar pedagogerna aktivt för att skapa Lingenässkolans pedagogiska helhetsidé. Här får du möjlighet att bidra med Din värdefulla kunskap och beprövade erfarenhet i utformningen av Lingenässkolan. Dina tankar kring lärande blir viktiga och tas tillvara.

Vår skola är i ständig utveckling och förändring då personalen hela tiden utvecklar vårt arbetssätt för att nå en högre måluppfyllelse. Rastverksamheten är prioriterad på skolan och blev uppmärksammad med Lärarförbundets pedagogpris under våren 2016.

Det kollegiala lärandet är ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet på skolan och i det arbetet blir Dina lärdomar och erfarenheter synliga samt tas tillvara i arbetslaget. Vi ser det som en styrka att kunna reflektera, analysera och utveckla den egna undervisningen utifrån de gemensamma målen på skolan. Vi fokuserar på språkinlärning. För oss är elevdelaktighet och elevens förståelse av vad som ska läras mycket viktig.

Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan både elev-elev och lärare-lärare är en förutsättning för utveckling och trivsel för alla. Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Undervisning i klass med nyanlända elever i förberedelsegrupp åk 1-6. Mer info ges vid eventuell anställningsintervju.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 SvA i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du bör ha en helhetssyn på skolans verksamhet och förstå hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Gamlegårdskolan.  Tillträde 2018-01-08.

Sista ansökningsdag är 2017-11-30. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. 

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Karitha Månsander tfn 0733-13 61 37 eller rektor Lena Holmer på tfn 0733-13 52 32.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-08
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/805
Kontakt
  • Lena Holmer, rektor, 0733-13 52 32
  • Karitha Månsander, rektor from 170619, 0733-13 61 37
Facklig företrädare
  • Maria Jinnersten, TCO, 0733-136319 maria.jinnersten@utb.kristianstad.se
  • Sabina Ahlkvist, TCO, 0738.532428 sabina.ahlkvist@utb.kristianstad.se
  • Lena Ormblom, SACO, 0709-642422 lena.ormblom@utb.kristianstad.se
Publicerat 2017-09-20
Sista ansökningsdag 2017-11-30

Tillbaka till lediga jobb