Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Intresserad av att utveckla ditt pedagogiska ledarskap? Redo för nya utmaningar? 

Hos oss i skolområde östra finns det en möjlighet att kombinera rektorskap för profilen bild och form med undervisning på senaredelen vid Nosabyskolan. Tillsammans med nuvarande rektor bildar ni ett team som leder skolan in i framtiden!

Nosabyskolan är en grundskola med årskurserna 4-9. Upptagningsområdet omfattar Hammar, Kulltorp och Österäng. I dagsläget går det 430 elever på skolan varav ca 360 elever i åk 7-9. Skolan har två profiler. Bild- och form åk 4-9 har cirka 150 elever och ett mindre fritidshem för årskurserna 4-6 som arbetar med bilden som pedagogiskt verktyg. Skolan har även en inriktning med Teknik och entreprenörskap där det finns en klass per åk. 7-9. Lokalerna är helt nyrenoverade och erbjuder en bra arbetsmiljö och goda pedagogiska förutsättningar. Skolan är belägen i utkanten av Kristianstad med god tillgång till utemiljö samtidigt som det är goda kommunikationer till och från skolan.

Förutom att du ingår i en rektorsgrupp med tretton rektorer tillhör du en positiv ledningsgrupp med förskolechefer, rektorer och administrativa chefer under ledning av skolchef. Vi tror mycket på arbete i team där vi ser möjligheter före hinder.

Välkommen till oss! Tillsammans når vi oanade höjder!

Arbetsuppgifter
I rollen som rektor ansvarar du för bild- och formklasserna årskurs 4-9 samt tillhörande fritidshemsverksamhet. Du leder verksamheten genom att bryta ner och omsätta nationella och lokala styrdokument till verksamhetens förutsättningar. Du arbetar med ett pedagogiskt ledarskap som grund där fokus ligger på ett systematiskt kvalitetsarbete, skapar en god arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare och du arbetar för goda relationer genom att visa ömsesidig respekt och förståelse.

I arbetet ingår ekonomisk uppföljning, budgetering samt personalförsörjningsarbete för din verksamhet.

I rollen som lärare utformar du undervisningen utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Genom engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå och med fokus på barnets bästa även alternativa läroverktyg ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen samt pedagogisk insikt som du förvärvat genom utbildning och erfarenhet. Du behöver också ha lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i något ämne eller specialpedagogexamen eller speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling/matematikutveckling med uttagen speciallärarlegitimation

Kunskaper om de nationella målen och skolans roll i samhället krävs också. God förmåga att använda digitala verktyg som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera, dokumentera och rapportera är en förutsättning för att klara uppdraget.

Du har förmåga att skapa relationer som karakteriseras av professionalitet, respekt och förtroende samt kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka andra. Du har förmåga att systematiskt reflektera, analysera och utvärdera och ser verksamheten i ett helhetsperspektiv. Att planera, prioritera, förankra, driva och slutföra är andra förmågor du har.

Har du dessutom insikter om olika ledarstrategiers effekter på medarbetarnas prestation samt förmåga att ge utvecklande återkoppling är det meriterande.

Det är också meriterande om du har väl vitsordad chefserfarenhet eller har genomgått ledarutvecklingsprogram för chefer eller blivande chefer och/eller rektorsprogram. Meriterande är även dokumenterad arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet. Kunskap om det statliga styrsystemet för skola och fritidshem samt förståelse för förutsättningarna för arbetet i en politiskt styrd organisation är också önskvärt.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Nosabyskolan kommer att vara din arbetsplats.  

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Hallén Olofsson, skolchef  på tfn 0733-13 54 58

Sista ansökningsdag är 2017-10-16

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/811
Kontakt
  • Åsa Hallén Olofsson, skolchef, 0733-13 54 58
Facklig företrädare
  • Birgitta Ohlsson, TCO, 044-13 48 88
  • Anja Nilsson, SACO, 0760-25 26 91
  • Kommunal, 010-442 79 57
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-10-16

Tillbaka till lediga jobb