Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Parkskolan ligger i centrala Kristianstad med gångavstånd till både natur och det kulturutbud som staden erbjuder. På Parkskolan går cirka 240 elever och vi är 30 medarbetare. Vår skola är i ständig utveckling och för-ändring då personalen hela tiden utvecklar vårt arbetssätt för att nå en högre måluppfyllelse. Det kollegiala lärandet är ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet på skolan och i det arbete blir Dina lärdomar och erfarenheter synliga samt tas tillvara i arbetslaget. Vi ser det som en styrka att kunna reflektera, analysera och utveckla den egna undervisningen utifrån de gemensamma målen på skolan. För oss är elevdelaktighet och elevens förståelse av vad som ska läras mycket viktig.

Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en vikänsla för hela skolan När de går vidare i sin skolgång ska det vara med fortsatt nyfikenhet och lust att lära i bagaget.

Arbetsuppgifter
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ämnena ma, no, sv, eng och so i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du har en helhetssyn på skolans verksamhet och förstår hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor
Tillsvidare på heltid med placering på Parkskolan. Tillträde 2018-01-09 eller efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag 
Då vi har behov av att tillsätta vakansen inom kort tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2017-10-12 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Ola Åkesson på tfn 044-134482.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-09 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/816
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb