Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I mitten av Everöds by ligger Kalvalyckans förskola. Förskolan har Everöds skola som granne. Förskolans styrka är att ta tillvara på olika tillfällen till lek och lärande. Allt som sker på förskolan ser vi som en utbildning för det livslånga lärandet. Arbetar du här ska du ge alla barnen möjligheter att utvecklas individuellt inom olika områden enligt läroplanen. Delar av året har vi uteverksamhet 1-2 dagar i veckan i Prästgårdsparken. Vårdnadshavarna lämnar/hämtar där den dagen.

Vi arbetar kollegialt med Bjerevångens förskola som ligger intill Everöds kyrka. Vi har tillsammans ett väl fungerande (BUSK) systematiskt kvalitetsarbete och en levande likabehandlingsplan.

Vi samarbetar med Everöds skola/fritidshem/klubb med öppningar och stängningar. När du arbetar här ingår du i ett större team, en röd tråd genom alla verksamheterna. I sommarteamet ingår även Vittskövle skola.

Arbetsuppgifter
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete en-skilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer
Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Vi vill att du har erfarenhet av arbete inom skola eller omsorg samt ledarerfarenhet från barnverksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete som förskollärare.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter i åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning av förskolan.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Kalvalyckans förskola kommer att vara din arbetsplats.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Catarina Johannesson, rektor och förskolechef på tfn 0733-13 43 03.

Sista ansökningsdag är 2017-11-13

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/817
Kontakt
  • Catarina Johannesson, rektor och förskolechef, 0733-13 43 03
Facklig företrädare
  • Joanne Svensson, Lärarförbundet, 0733-13 43 36
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-11-13

Tillbaka till lediga jobb