Kristianstads kommun

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Köpinge skola är en liten byskola med närhet till en fantastisk natur. Skolan präglas av en närhet i både relationerna till eleverna, föräldrarna och personalen. På vår skola arbetar vi medvetet med värdegrundsarbete för att skapa lugna, trygga elever som då ges förutsättningar till att kunna nå målen i goda lärmiljöer. Det känns viktigt för att oss att kunna skapa Vi-känslan då den är möjligheten för en god arbetsmiljö för alla. De prioriterade målen för läsåret 2017/2018 är: målkommunikation, elevdelaktighet samt trygghet och arbetsro.

På skolan finns det 21 medarbetare och drygt 150 elever. Hos oss blir du som pedagog väl omhändertagen av såväl elever, kollegor och föräldrar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att skilja sig något åt beroende på om du anställs som specialpedagog eller speciallärare.

Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärning. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.

I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärar-/förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i åk F-6 i grundskolan. Du behöver också ha specialpedagogexamen eller speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling/matematikutveckling. För rollen som speciallärare krävs även lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning avseende särskilt stöd i årskurs F-6.

Erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete som lärare och/eller förskollärare är en förutsättning för arbetet. Du har väl vitsordad förmåga att handleda och erfarenhet av undervisning som lärare/förskollärare i åk F-6 i grundskolan.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk och/eller pedagogisk och/eller didaktisk forskning och har god förtrogenhet att hantera digitala kompensatoriska lärverktyg.

Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, prioritera, kommunicera, presentera och dokumentera. Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. relationer skapar du såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar. Du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och integrera elevhälsans arbete i verksamheten och är väl förtrogen med och leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2018-01-08. Din arbetsplats är Köpinge skola. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Nadja Pilbäck, rektor på tfn 0733-13 42 53

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast. Annonsen visas längst till och med 2017-10-30.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-01-08
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2017/838
Kontakt
  • Nadja Pilbäck, 0733-134253
Facklig företrädare
  • Britt-Marie Steinberger, lärarförbundet, 0733-13 48 87
Publicerat 2017-10-09
Sista ansökningsdag 2017-10-30

Tillbaka till lediga jobb