Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden på Fröknegårdskolan LM! Fröknegårdskolan LM är en låg- och mellanstadieskola som ligger på Näsby i Kristianstad. I dagsläget går ca 190 elever på skolan. Skolan har ett spår F-3 och två spår årskurs 4-5. Från årskurs fyra har vi en kommunal musikprofil med körinriktning och en lokal kommunikationsprofil. Drygt hälften av eleverna på skolan har ett annat modersmål än svenska. På skolan finns också en förberedelseklass där våra nyanlända elever går. Skolan har två fritidshem, ett för de yngre och ett för de äldre eleverna. Framgångsfaktorer på vår skola är blanda annat vår lokala kommunikationsprofil och Kristianstads kommuns musikklasser, där elevernas styrkor används som en möjlighet i hela barnets utveckling. Skolan värnar om alla elevers sätt och rätt att kommunicera.

Våra skolor och fritidshemmen genomsyras av goda relationer och verkar för att kunskaper och förmågor utvecklas hos eleverna genom goda relationella processer. Vi arbetar för en god lärmiljö där förutsättningar och möjligheter ska finnas för att kunna undervisa, leda, handleda och coacha elever i deras kunskaps- och sociala utveckling. Med stor glädje och motivation att forma framtiden i våra elever så skapar vi en arbetsmiljö där trygghet och trivsel finns för såväl elev som personal. Vi hjälps åt och vi skapar framtidsmod!

Arbetsuppgifter

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språkutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam. Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare bedriva undervisning avseende särskilt stöd i årskurs 1-6 i grundskolan. Du har även speciallärarexamen och/eller specialpedagogexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i svenska och matematik i årskurs 1-6 i grundskolan.

För att lyckas i rollen krävs att du har minst tre års vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet. Vidare har du erfarenhet av undervisning i årskurs 1-6 i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

Du har god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt omsätta fördjupande kunskaper kring läs, skriv- och språkutveckling. För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs. Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med placering på Fröknegårdskolan LM. Tillträde för tjänsten är omgående. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Camilla Hansson på telefonnummer 0733-136294.


Sista ansökningsdag: Vi kommer att arbeta med löpande urval och kommer kontinuerligt att kalla intressanta sökande till intervju. Vi ber dig därför att skicka din ansökan så snart som möjligt då vi dock senast 2018-04-05.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/82
Kontakt
  • Camilla Hansson, 0733 13 62 94
Facklig företrädare
  • Joakim Lundberg (Lärarförbundet), 044-13 52 88
  • Ulrika Svensson (Lärarnas Riksförbund), 044-13 52 88
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-03-26

Tillbaka till lediga jobb