Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Välkommen till Hammar grundskola och AST-gruppen. AST-gruppen är en kommunövergripande undervisningsgrupp med 5 platser för elever inom autismspektrat. Vi söker nu en driven, professionell och engagerad lärare som kan vara en del av vårt starka team.

Vi är i startgroparna för att bygga upp en fantastisk verksamhet för eleverna som är antagna till AST gruppen. Som lärare får du en unik möjlighet att vara med och forma verksamheten från början där du får stor nytta av din kompetens och ett nära samarbete med övriga kollegor. Du välkomnas till en verksamhet med hög professionalitet där vi varje dag eftersträvar att nå längre i elevernas kunskapsutveckling.

Känner du att du är en person med bred pedagogisk erfarenhet och ett intresse för den här målgruppen, att du har kunskap och kompetens inom området och att DU har hjärtat på rätta stället, då skall du söka den här tjänsten!

Hammar skola är en skola i utveckling. Här finns ett driv och ett professionellt engagemang som genomsyrar hela vår verksamhet. Du blir en del av en skola med 55 kollegor som tillsammans ansvarar för 350 elever. Tillsammans gör vi skillnad för alla dessa elever varje dag!

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan. 

Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språk-/matematikutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har  lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i 1-6 i grundskolan. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling alternativt matematikutveckling.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i skolform. Vi vill även att du har erfarenhet av att arbeta med elever med autismspektrumtillstånd.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling alternativt matematikutveckling i vardagen.

Vi förutsätter att du väl känner till och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra.

Goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg och god förmåga att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen krävs. Arbetet kräver att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet samt att du kan använda digital teknik för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Förmåga att planera och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt är en förutsättning.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Hammar grundsärskola kommer att vara din arbetsplats. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Albin, rektor på tfn 0733-13 52 67.

Sista ansökningsdag  Då vi har behov av att tillsätta vakansen inom kort tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2018-02-27 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.
 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/106
Kontakt
  • Daniel Albin, rektor, 0733-13 52 67
Facklig företrädare
  • Carin Wändal, Lärarförbundet, 044-13 46 85
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-02-27

Tillbaka till lediga jobb