Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi söker dig som vill göra skillnad och arbeta med barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Resursskolan vänder sig till elever som har särskilda behov av anpassning och som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Nu söker vi dig som vill arbeta som speciallärare hos oss inom resursskolan. Vi arbetar med elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resursskolans är en del av den ordinarie grundskolan och uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som grundskolor i övrigt. Inom resursskolan är vi mycket personal och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Ambitionen är att eleven ska utvecklas och ges individuella förutsättningar för att nå upp till målen och kunna återvända till en ordinarie skola.

För ytterligare information om resursskolan vänligen besök vår hemsida www.kristianstad.se

 

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget som speciallärare är att genom kvalitativ undervisning och skapande av samarbetsallians tillsammans med alla för eleven viktiga personer bidra till elevernas välmående. Självklart samarbetar du med arbetskollegor inom hela resursskolans verksamhet och bidrar inom ramen för skolans uppdrag med din kompetens och engagemang.

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. I arbetet använder du specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Vi arbetar lösningsfokuserat, skapar kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

I arbetet ingå att dokumentera kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers språkutveckling i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i grundskolan i åk 1-7 eller 6-9 och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 1-7 eller 6-9. Det är meriterande om du har lärarlegitimation att undervisa i svenska eller matematik. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. Uppdraget kräver att du har erfarenhet av tre års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning inom skolväsendet.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling i vardagen.

Vi förutsätter att du väl känner till och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra.

Goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg och god förmåga att hantera digitala kompensatoriska alternativa lärverktyg samt att integrera dessa i undervisningen är meriterande. Vi ser gärna att du kan dokumentera strukturerat och med god kvalitet samt att du kan använda digital teknik för att söka information, planera, undervisa, kommunicera och dokumentera. Förmåga att planera och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt är en förutsättning.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 2018-08-14. Din placering är i Kristianstad. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis samt lärarlegitimation. Om du erbjuds anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Monika Czech på 0733-13 48 30.

Sista ansökningsdag är 2018-06-13.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-14
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/368
Kontakt
  • Monika Czech, 0733-13 48 30
Facklig företrädare
  • Eva Ekblad Johansson, Lärarförbundet, 0733-58 28 63
  • Niklas Johansson, LR, 044-309 18 34
Publicerat 2018-05-29
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Tillbaka till lediga jobb