Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vill du arbeta med härliga barn och vuxna? Vill du vara en del av något viktigt? Vill du känna att du gör skillnad? Då ska du söka vår tjänst!

Vår skola, Gamlegårdskolan, är en mångkulturell skola med barn från hela världen. Vi är en skola med 230 elever från F-klass till åk 5 inkl. 3 fritidshem, vi är cirka 40 personal. Vår skola tar även emot nyanlända elever i två förberedelseklasser. Vi finns mitt i det mångkulturella bostadsområdet Gamlegården men kommer fr.o.m. 2019 att tillhöra den nybyggda Lingenässkolan som kommer ligga med naturen som närmsta granne på det vackra Lingenäset. Redan nu arbetar pedagogerna aktivt för att skapa Lingenässkolans pedagogiska helhetsidé. Här får du möjlighet att bidra med Din värdefulla kunskap och beprövade erfarenhet i utformningen av Lingenässkolan. Dina tankar kring lärande blir viktiga och tas tillvara. Hösten 2019 flyttar vi in i nybyggda Lingenässkolan.

Vår skola är i ständig utveckling och förändring då personalen hela tiden utvecklar vårt arbetssätt för att nå en högre måluppfyllelse.

Det kollegiala lärandet är ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet på skolan och i det arbetet blir Dina lärdomar och erfarenheter synliga samt tas tillvara i arbetslaget. Vi ser det som en styrka att kunna reflektera, analysera och utveckla den egna undervisningen utifrån de gemensamma målen på skolan. Vi fokuserar på språkinlärning. För oss är elevdelaktighet och elevens förståelse av vad som ska läras mycket viktig.

Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan både elev-elev och lärare-lärare är en förutsättning för utveckling och trivsel för alla.

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Undervisning och mentorskap i klass om ca 20 elever på mellanstadiet. Du kommer arbeta i arbetslag tillsammans med kollegorna på mellanstadiet där ni planerar och driver arbetet framåt gemensamt. Det finns tillgång till handledare på arbetsplatsen. Mer info ges vid eventuell anställningsintervju.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i de lägre årskurserna i ämnena Matematik/No och Teknik i grundskolan. Det är en fördel om du har legitimation att undervisa i åk 4-6 och erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan i ett mångkulturellt område. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Vi ser gärna att har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du bör ha en helhetssyn på skolans verksamhet och förstå hur den är organiserad inom kommunen.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med placering på Gamlegårdskolan. Tillträde 2018-08-14. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2018-05-27.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Karitha Månsander, 0733-13 61 37.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-14
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/385
Kontakt
  • Karitha Månsander, rektor, 0733-13 61 37
Facklig företrädare
  • Sabina Ahlkvist, TCO, 0738-532428 sabina.ahlkvist@utb.kristianstad.se
  • Lena Ormblom, SACO, 0709-642422 lena.ormblom@utb.kristianstad.se
  • Staffan Andreasson, skyddsombud, staffan.andreasson@utb.kristianstad.se
Publicerat 2018-05-03
Sista ansökningsdag 2018-05-27

Tillbaka till lediga jobb