Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Söderportgymnasiet vill vara en skola där varje elev ska kunna känna att hen har uppmuntrats och utmanats att utveckla sina kunskaper och förmågor. För att nå vår vision arbetar vi med att utveckla vårt pedagogiska ansvar utifrån en tillåtande och utmanande lärmiljö som bygger på goda relationer. Våra ledord i allt vi gör är: Hjärna Hjärta Hälsa.

Söderportgymnasiet är en skola mitt i centrum som hela tiden växer.
Tycker du om att arbeta i team där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för elevers utveckling och lärande är du hjärtligt välkommen att söka en tjänst hos oss.

Arbetsuppgifter


Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärning. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs.

Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg.

I arbetet skapar du relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende. Du engagerar, entusiasmerar och stimulerar eleverna till lärande och eget ansvar, samt leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i gymnasiet. Arbetet kräver också att du har specialpedagogexamen och erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete som lärare och/eller förskollärare. Du har väl vitsordad förmåga att handleda och vi ser gärna att du erfarenhet av undervisning som lärare i gymnasiet.

För att lyckas i rollen krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt kunskap att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Du är väl förtrogen med aktuell specialpedagogisk forskning och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument och är väl förtrogen med att leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare. Du kan systematiskt reflektera över och utvärdera det praktiska arbetet enskilt och med andra. I rollen behöver du kunna använda digital teknik som redskap för att söka information, planera, kommunicera, presentera och dokumentera. Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.
Vidare ser vi gärna att du har förmåga att dokumentera strukturerat och med god kvalitet och förmåga att planer och prioritera din arbetstid på både kort och lång sikt.
Det är positivt om du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och integrera elevhälsans arbete i verksamheten.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse, gärna i augusti 2018. Din placering är Söderportgymnasiet. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag är 2018-05-22.

 
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Evalotta Enqvist på telefon 0733-136192.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse, gärna i augusti 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/395
Kontakt
  • Evalotta Enqvist, rektor, 0733-136192
Facklig företrädare
  • Lars Nilsson, Lärarnas Riksförbund, 0733-134885
  • Jhenni Cimerman, Lärarförbundet, 044-13 42 60
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-22

Tillbaka till lediga jobb