Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Resursskolan vänder sig till elever som har särskilda behov av anpassning och som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Vi arbetar med elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resursskolans är en del av den ordinarie grundskolan och uppdraget vilar därför på samma nationella och lokala styrdokument som grundskolor i övrigt. Inom resursskolan är vi mycket personal och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Ambitionen är att eleven ska utvecklas och ges individuella förutsättningar för att nå upp till målen och kunna återvända till en ordinarie skola.

Arbetsuppgifter

Du kommer att undervisa i musik i åk 4-9. Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i grundskolan tidigare. Huvuduppdraget är att genom kvalitativ undervisning och skapande av samarbetsallians med alla, för eleven viktiga personer, tillsammans bidra i elevernas välmående. Du bidrar inom ramen för skolans uppdrag med din kompetens och engagemang. Vidare samarbetar du med dina arbetskollegor inom hela resursskolans verksamhet. Du bidrar i interaktion med andra till att utveckla verksamheten på ett lösningsfokuserat sätt, skapar en kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-9 i musik i grundskolan. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden och kunna förstå och ha en helhetssyn på skolans verksamhet och hur den är organiserad inom kommunen. 

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. I rollen bör du ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd och stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder ett vikariat på deltid, 50 %, under perioden 2018-08-14 -- 2019-06-15. Din placering är Resursskolan i Kristianstad. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Monica Czech på telefon 0733-13 48 30.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kontinuerligt kallar sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2018-06-15.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-14
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/409
Kontakt
  • Monika Czech, enhetschef, 0733-134830
Facklig företrädare
  • Eva Ekblad Johansson, Lärarförbundet, 0733-582863
  • Niklas Johansson, Lärarnas Riksförbund, 044-309 18 34
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Tillbaka till lediga jobb