Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 84 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Vi erbjuder dig ett positivt arbetsklimat med engagerade pedagoger och vi väntar på dig som vill vara med och driva vårt utvecklingsarbete framåt!

Talldungens förskola i Åhus erbjuder närhet till natur, både skog och hav. Förskolan är en Grön Flagg - certifierad förskola och det genomsyrar vår verksamhet. Helheten kring barnet är av stor vikt. Därför är såväl en positiv, kreativ miljö som bemötande viktiga frågor att arbeta med. Vi utvecklar ständigt våra lärmiljö ute och inne för att främja det lustfyllda lärandet. För att vi ska ha god kvalitet håller vi oss uppdaterade med aktuell forskning och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Genom att sätta tryggheten främst ser vi det som en viktig uppgift att skapa bra relationer och miljöer som erbjuder barnen och deras vårdnadshavare en trygg förskoletid. Med trygga relationer, som är ett ständigt pågående arbete, bygger vi sedan upp ett fokus kring en vardag som erbjuder lärande, lek & glädje.

I Åhus har varje förskola ett systematiskt kvalitetsarbete där vi arbetar utifrån utvalda prioriterade mål. Åhus förskolor har som ett gemensamt mål att utveckla arbetet kring barns färdigheter. Vi är i en process där vi utbildar pedagoger i Vägledande samspel, ICDP, där bemötandefrågor står i fokus.

Arbetsuppgifter


Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer


Du ska ha förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Har du utbildning i TAKK och/eller IDCP anses det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare, har erfarenhet av arbete inom skola eller omsorg samt har ledarerfarenhet från barnverksamhet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Kunskap kring barns språkutveckling och andra uttrycksformer såsom bild, musik, rörelse är förutsättningar för arbetet. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Du har förmågan att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och kan arbeta både vid öppning och stängning.


Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 2018-08-13. Din placering är Talldungens förskola i Åhus. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Kerstin Beyhammar på telefon 0733-134628.

Sista ansökningsdag är 2018-06-25.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-13
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/477
Kontakt
  • Kerstin Beyhammar, förskolechef, 0733-134628
Facklig företrädare
  • Magdalena Svensson, TCO, 0733-132855
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb