Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Floragymnasiet är en gymnasiesärskola som startar höstterminen 2018 där eleverna tidigare gått på Fröknegårdens särskola. På Floragymnasiet kommer det att arbeta cirka tolv medarbetare som är fördelade på speciallärare, fritidspedagog, förskollärare och elevassistenter. Eleverna på Floragymnasiet har flerfunktionsnedsättning vilket innebär att de befinner sig på tidig utvecklingsnivå och behöver pedagogiskt stöd och omsorg under hela skoldagen. Att arbeta som speciallärare med eleverna på Floragymnasiet ger utmaningar och arbetsuppgifter som är omväxlande, roliga och utvecklande.


Arbetsuppgifter

Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring utvecklingsstörning med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet.

Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön, utveckla alternativa lärmiljöer och lärverktyg. Frågor rörande inkludering och värdegrund ingår som en naturlig del i din arbetsvardag.

I uppdraget ingår att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av ömsesidig respekt och förtroende och du möter eleverna där de befinner sig. Du är en kvalificerad samtalspartner i frågor som rör barn och elevers utvecklingsstörning i arbetslagsarbete samt elevhälsoteam.

Eleverna möter du med höga förväntningar och engagerar, entusiasmerar och stimulerar dem till lärande och eget ansvar. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över och utvärderar det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, prioritera och ta ansvar för sin egen tid och utveckling.


Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare undervisa avseende särskilt stöd i gymnasiesärskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och matematik i gymnasiesärskolan. Du har speciallärarexamen och/eller specialpedagogsexamen påbörjad innan 2008 års utgång och uttagen examen innan 2015-06-30 med inriktning mot utvecklingsstörning.

Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet och erfarenhet av undervisning i skolform. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i gymnasiesärskolan.

Vidare krävs god förmåga att omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar. Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring  utvecklingsstörning i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument men även goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.

Att utöva ett situationsanpassat lärande och ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig hanterar du utan svårigheter. Du skapar relationer såväl internt som externt som karakteriseras av respekt och förtroende och kan engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till lärande och eget ansvar.

Anställningsvillkor

Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2018-08-14 eller enligt överenskommelse. Din placering är Floragymnasiet i Kristianstad.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Helen Andersson på telefon 0733-13 60 48.

Sista ansökningsdag är 2018-07-30.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-14 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/582
Kontakt
  • Helen Andersson, rektor , 0733-136048
Facklig företrädare
  • Jhenni Chimerman, TCO, 044-13 44 48
  • Lars Nilsson, SACO, 0733-13 48 85
Publicerat 2018-07-02
Sista ansökningsdag 2018-07-30

Tillbaka till lediga jobb