Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Öllsjöskolan bedriver undervisning i åk F-9 och skolbarnomsorg för barn i åk F-6. Vi arbetar i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i åk F-3, 4-6 och 7-9. I arbetslagen åk F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i åk 7-9 finns verksamhet i elevcaféet. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan.

På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi når höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med betydelsen av formativ bedömning och elevens delaktighet bland annat genom elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en Vi-känsla för hela skolan.

I fritidshemmen erbjuder vi en meningsfull och stimulerande verksamhet som bidrar till lärande och utveckling. Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!

 

Arbetsuppgifter


Du ansvarar för att anordna rastaktiviteter utomhus åk F-6 under skoltid och fungera som extra resurs på fritidshemmet. Du kommer att vara aktiv i det kollegiala lärandet i syfte att utbyta kunskap samt utveckla fritidsverksamhet och skola. Verksamhetens innehåll sätts samman utifrån demokratiska värderingar där elevernas önskemål om innehåll vägs in. För att elevernas vardag ska följa en röd tråd är samarbete mellan skola och fritidshem viktig.  

Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt, samarbete och positiva förväntningar. Eleverna ska med tydlighet veta vad du förväntar av dem och arbetet med den enskilde eleven ska bygga på professionella relationer. Du arbetar med olika IT-verktyg tillsammans med eleverna i undervisningen.

Kvalifikationer


Vi vill att du har 2-årig fritidsledarutbildning, lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem eller kandidatexamen i folkhälsopedagogik. Vi ser gärna att du har du arbetat som fritidsledare, gärna med elever i åldrar 6-9 år samt erfarenhet från pedagogisk verksamhet.

Du kan verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vidare har du förmåga att möta barn och elever på den nivå de befinner sig på men också ha förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår.

Vidare har du god initiativförmåga och kan slutföra det som påbörjas. Din förmåga att vara flexibel, att ändra på planering och kunna fånga behovet i stunden kommer väl till pass. God förmåga att använda digital teknik för informationssökning, planering och kommunikation krävs i arbetet. Vi är måna om att du har kunskap och intresse kring olika kulturer. Du har kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare men också externa aktörer med flera. Arbetet kräver att du har förmåga att vara fysiskt aktiv med eleverna.  

Anställningsvillkor


Vi erbjuder en allmän visstidsanställning på heltid under perioden 2018-08-14 -- 2018-12-31. Din placering är Öllsjöskolan som ligger strax utanför Kristianstad. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. 

Sista ansökningsdag 2018-08-05.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Tobias Johansson på telefon 0733-13 56 49.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-14
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/589
Kontakt
  • Tobias Johansson, rektor, 0733-13 56 49
Facklig företrädare
  • Anita Persson, Lärarförbundet, 044-13 57 75
  • Rickard Håkansson, Lärarnas riksförbund, 0738-53 28 15
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-08-05

Tillbaka till lediga jobb