Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Är du en pedagog med stort mod som vågar utmana dig själv och genom glädje och professionalitet möter barnen på Tvedegårds förskola så att vi tillsammans främjar framtidsmod? 

I område Norras förskolor har vi en förskoleutvecklare som samordnar kompetensutveckling och utvecklingsprojekt så att du kan fokusera på att utvecklas samt ett specialpedagogiskt team som ger råd och stöd i arbetet med barnen.

Vi ser förskolan som en social och kulturell mötesplats som förbereder barnen inför framtiden och i deras livslånga lärande. Med hjälp av glädje och kompetens möts varje enskilt barn i deras lärande enligt läroplanen. Hos oss får du möjlighet att stärkas i din yrkesroll då vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling inom olika innehåll, just nu läggs fokus på naturvetenskap och ICDP.

På Tvedegårds förskola har vi en tydlig organisation som skapar goda förutsättningar till kollegialt lärande. Förskolan har en egen utvecklingsgrupp som samordnas av en utvecklingsledare. Utvecklingsgruppen planerar och leder analysgrupper där alla pedagogers kunskap och erfarenheter nyttjas för att utveckla undervisning och lärande på vår förskola. Genom den tydliga organisationen samordnas arbetsuppgifter så att lärarna kan fokusera på den pedagogiska verksamheten. Tillsammans skapar vi framtidsmod!

Arbetsuppgifter


Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.

Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en relation till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbete enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande.

Kvalifikationer


Vi söker dig med förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskolan samt ha pedagogisk förmåga och tydligt pedagogiskt syfte att skapa en lärande, lustfylld och utvecklande lek-/lärmiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare eller arbete inom förskola. Meriterande är om du har ledarerfarenhet från barnverksamhet. Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans läroplan och Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken.

Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Vidare har du kunskap om den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer. Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1-6 år och du ska kunna arbeta vid både öppning och stängning av förskolan.


Anställningsvillkor


Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2018-08-27. Din placering är Tvedegårds förskola. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Sista ansökningsdag: I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2018-08-20 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolechef Annika Ericsson på telefon 044-13 49 77 eller tf förskolechef Sofie Sigfridsson på telefon 044-13 49 52.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-27
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer BUF-2018/592
Kontakt
  • Annika Ericsson, förskolechef, 044-13 49 77
  • Sofie Sigfridsson, tf förskolechef, 044-13 49 52
Facklig företrädare
  • Christina Månsson, Lärarförbundet, 0733-13 49 84
  • Christel Johansson, Kommunal, 0733-13 49 83
  • Susanne Svensson, skyddsombud, 0733-13 49 78
Publicerat 2018-07-09
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Tillbaka till lediga jobb